Magyarország 100 legfontosabb embere

Írta: Haszon - 2006. december 30. szombat, 22:09

?k azok. Ott vannak a mindennapjainkban. Tevékenységük, döntéseik következményeit eltér? mértékben, de valamennyien viseljük. Vállalkozók, menedzserek, közéleti személyiségek, akik tehetségük, pozíciójuk, vagyonuk révén meghatározó szerepet játszanak az ország ügyeinek alakításában.

Vannak, akik kerülik a nyilvánosságot, mások reflektorfényben élnek és dolgoznak. Ismerjük meg ?ket!

A Haszon magazin által felkért zs?ri ebben az esztend?ben immár harmadszor állította össze a legfontosabb magyarok százas listáját. Mi pedig tovább válogattunk, és hozzátettük a magunk listáját a legbefolyásosabb és a legnagyobb ígéretnek számító magyarokról, valamint a Magyarországon tevékenyked? fontos külföldi személyiségekr?l.

A mindenki számára nyilvánvaló szempontok – vagyon, közszereplések gyakorisága, pozíció – mellett els?sorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az adott személyek milyen eszközökkel, milyen technikákkal érték el sikereiket.

A legbefolyásosabbak rangsorában nincsenek jelent?sebb változások, még mindig az úgynevezett „nagy generáció”, az ötvenesek képvisel?i viszik a prímet. Mi a titkuk? Összeállításunkból megtudhatják.

A zs?ri tagjai

Czakó Borbála (50) Az Ernst & Young könyvvizsgáló és adótanácsadó cég vezérigazgatója. Az ország egyik legbefolyásosabb emberének tartják. 1999-ben megválasztották „Az év üzletasszonyának”. Négy éve csatlakozott cégéhez, el?tte tíz évig a Világbank egyik leányvállalatánál dolgozott, befektetési gyakorlatot a Rockefeller Inc.-nél, New Yorkban szerzett.

Kupa Mihály (64) A közgazdasági tudományok doktora, pénzügyi szakember, a magyar adórendszer kidolgozója. Fanyar, közvetlen stílusa, szakmai felkészültsége miatt a magyar sajtó egyik kedvence. A rendszerváltozás után pénzügyminiszter volt, hosszú képvisel?i múlt után a legutóbbi választásokon nem jutott be az Országgy?lésbe. A Centrum Párt elnöke. Vállalkozó. 1989-ben alapította meg testvérével, Kürti Jánossal a KÜRT Kft.-t, mely kezdetben mágneses adattárolók javítására szakosodott. 1998 óta a KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatója. 2004- ben Széchenyi-díjat kapott a m?szaki fejlesztés terén kivételesen magas színvonalú, példaérték?, nemzetközileg is elismert eredményéért.

Csaba László (51) Az egyetemi tanárt a sajtó munkatársai akkor hívják, ha baj van. Az egymást követ? kormányok gazdaságpolitikáját következetesen bíráló közgazdász gyakorlatilag mindig és mindenütt ott van. Figyelnek, hallgatnak rá. A politikusok kevésbé. A diákjai annál inkább, ezért aztán bennük jobban bízik. 2000 júliusa óta a Közép-európai Egyetem (CEU) tanára.

Stipsicz Károly (46) Vállalkozó, a Haszon magazin ala pítója. Tanulmányait a bécsi és a budapesti közgazdasági egyetemen végezte. Neves svájci és német lapok, valamint az osztrák televízió magyarországi tudósítója, majd az induló Tv2 m?sorigazgatója volt. A sajtótevékenység mellett agrárvállalkozásba fogott.

Magyarország 100 legfontosabb embere

Áder János (46) A Fidesz – MPP parlamenti frakciójának vezet?je.

A magyar ápolón? Várják nyugaton, mégis itthon marad.

Baráth Etele (64) Európai ügyekért felel?s tárca nélküli miniszter. ? felel az uniós pénzek elosztásáért.

Bereményi Géza (60) Író, dalszövegíró, rendez?. Alkotásai a „nagy generáció” életérzéseit fejezi ki.

Besenyei Péter (49) Kétszeres világbajnok, minden id?k legeredményesebb magyar m?repül?se. A látványos és világsiker? Red Bull AirRace m?repül? verseny ötletadója.

Bogsch Erik (58) Gazdasági és vegyészmérnök. 1992 óta a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója. Vezetésével a Richter maradt az egyetlen, külföldi szakmai befektet? nélkül m?köd? hazai gyógyszergyár.

Bojár Gábor (56) A Graphisoft Rt. alapítója, elnöke. Cége a világ els? három, építészeti tervez?szoftvert (CAD) fejleszt? vállalatának egyike.

Bor Zsolt (56) Lézerfizikus, a refraktív szemsebészet és a szuperlátást segít? lézerek kifejlesztésén dolgozik.

A magyar borász Az ország hírét viszi a világba.

Bozóki András (46) Az új kulturális miniszter. 1989-ben alapítója volt a Magyar Narancsnak, és a korábbi miniszterelnök informális tanácsadói körének, ahová Gyurcsány Ferenc akkori f?tanácsadó hívta meg.

Böjte Csaba (46) Ferences szerzetes, aki az 1992-ben alapított dévai gyermekotthon vezet?je. Pártfogoltjainak kilencven százaléka sikeresen felvételezik fels?oktatási intézményekbe.

Bródy János (59) Zeneszerz?, szövegíró. Az Illés és a Fonográf zenekarokban játszott, kés?bb szólókarrierbe kezdett. 1993 és 1995 között a Demokratikus Charta szóviv?je volt.

Cságoly Ferenc (57) Építész, olyan el?remutató épületeket tervezett, mint a Graphisoft-park, az Alkotás Point irodaház és a Science Park. Az Építész Stúdió alapítója és igazgatója, a Budapesti M?szaki Egyetemen tanszékvezet?.

Csányi Sándor (53) Az OTP Bank vezérigazgatója.

Csókay András (49) A mélyépít?b?l lett idegsebész „éralagút” néven ismert technikát fejlesztett ki a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére. Módszerét évekig nagy sikerrel használták külföldön, mire itthon is ajánlott lett.

Csoóri Sándor (76) Költ?, író, forgatókönyvíró, szerkeszt? és esszéista. Tíz évig vezette a Magyarok Világszövetségét, aminek örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem elnökségi tagja.

Darvas Iván (80) Vezet? színm?vész, a „nagy öregek” egyik utolsó képvisel?je. Számtalan színpadi és filmszerep f?z?dik nevéhez. A színjátszás mellett kiválóan rajzol, könyvet ír, fordít és rendez.

Dávid Ibolya (51) Az MDF elnöke. 1989-t?l MDF-tag, hét éve vezeti pártját. Az Orbán-kormány igazságügy minisztere volt, 2002-t?l pedig az Országgy?lés alelnöke.

Demján Sándor (62) Az Erdélyben született üzletember a hetvenes években a Skála megteremtésével lett ismert. Kés?bb a Magyar Hitel Bank vezére lett, majd külföldi magyar nagyvállalkozókkal társulva a hazai bevásárlóközpont-építés (Pólus, West End) egyik elindítója volt. Legújabb vállalkozása az „Etyekwoodnak” becézett magyar filmipari központ.

Dobrev Klára (33) Gyurcsány Ferenc kormányf? felesége, végzettsége közgazdász és jogász. A nagy politikai befolyással bíró Apró család tagja.

Erd? Péter (53) Esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása, pápaválasztó. Rómában tanult kánonjogot, 1975-ben szentelték pappá. A Pázmány Péter Egyetem dékánja volt, majd érsekké választásáig rektora.

Esterházy Péter (56) A matematikusként végzett író (és társai) hozták újra divatba külföldön a magyar irodalmat – részben itthon is.

Fábry Sándor (52) Újságíró, humorista, dizájner. Eredeti stílusával, rögtönz?készségével a média legkeresettebb sztárjai közé emelkedett. 1998 szeptemberét?l saját tévém?sora van, az Esti Showder.

Felcsuti Péter (57) A Raiffeisen Bank vezérigazgatója. Szinte a semmib?l tette az ország legjövedelmez?bb bankjává pénzintézetét. Részt vállalt a Citibank alapításában. 

Fischer Iván (55) A Fesztiválzenekar karmestere a világ szinte minden jelent?sebb hangversenytermében koncertezett.

Freund Tamás (46) Agykutató az epilepszia keletkezését, az agykárosodást és a Parkinson-kór okait vizsgálja; kísérletei alapján új gyógyító eljárások születhetnek.

A magyar gazda Sok nehézség dacára állja a versenyt.

Geszti Péter (41) Szövegíró. Gyermek színészként kezdte, az Els? Emelet együttes dalszövegírója lett. 1991-t?l az Akció Kft. reklámügynökség kreatív vezet?je és egyik tulajdonosa. Megalapította a Rapülök és a Jazz+Az zenekart.

Göncz Árpád (84) A népszer?, kétszer is megválasztott köztársasági elnök az 1956-os forradalom fegyveres ellenállásának résztvev?je volt, ezért életfogytiglanra ítélték..

Gönczöl Katalin (62) Kriminológus. Magyarország els? ombudsmanjaként hat évig töltötte be ezt a tisztséget.

György Péter (52) Esztéta, médiakritikus, szociológus. ? tervezte meg a Mindentudás Egyeteme cím? televíziós sikerprodukciót.

Gáspár Gy?z? („Gy?zike”) (31) Médiajelenség, a legtöbbet szerepl? roma sztár.

Gyurcsány Ferenc (44) Miniszterelnök, üzletember.

Habsburg Ottó (93) Károly osztrák császár és magyar király fia. Politikai és közéleti munkásságával sokat segített a magyaroknak. Tagja volt az Európai Parlamentnek, és a Páneurópai Unióban is elnökölt.

Halász Judit (63) A színész-énekesn? magyar költ?k verseit énekli – méghozzá gyerekeknek. Magyarországon els?ként ?t választották a Mosoly Rend Lovagjának, az UNCIEF Magyar Bizottsága pedig jószolgálati nagykövetének nevezte ki.

Hankiss Elemér (77) Szociológus, tudománynépszer?sít? demokráciakutató. Több hazai és külföldi egyetemen tanít.

Hernádi Judit (50) Színész. Sajátos stílusával több korosztály kedvence.

Hernádi Zsolt (44) A Mol Rt. elnöke.

Hiller István (41) Az MSZP elnöke, egyetemi oktató. 2003 májusától kulturális miniszter, err?l a posztjáról azonban leköszönt pártelnöki tisztsége miatt.

Janics Natasa (23) Kétszeres olimpiai bajnok kajakfenomén. Ma már a magyar válogatottat er?síti, 2005-ben sem talált legy?z?re sem egyéniben, sem párosban.

Járai Zsigmond (55) A Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Jókai Anna (73) A Kossuth-, József Attila-, SZOT- és Pax-díjas írón? alapító tagja a Széchenyi Irodalmi és M?vészeti Akadémiának. M?veiben összekapcsolódik a szeretetteljes részvét, az esztétikum és az etikum.

 Jordán Tamás (63) A Nemzeti Színház igazgatója, színm?vész a M?egyetem mérnöki karán végzett. 1991-t?l a budapesti Merlin Színház egyik alapítója és vezet?je, valamint annak színitanodáját is igazgatta. Jászai Mari-díjat, érdemes m?vész elismerést és Kossuth-díjat kapott.

Kemény Dénes (51) A kétszeres olimpiai és világbajnok vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Kinevezése, 1996 óta mindent elért, ami a sportban lehetséges, és nemzeti h?sökké avatta a vízipólósokat. Felkínálták neki az amerikai férfiválogatott irányítását, mégis itthon maradt.

Kertész Imre (76) A budapesti születés? író els? irodalmi Nobel-díjasunk. F? m?ve ez idáig az 1975-ben megjelent Sorstalanság, amely azonban csak tavaly, a Nobel-díj óta lett könyvsiker Magyarországon.

Kieselbach Tamás (41) M?keresked?, m?gy?jt?, m?vészettörténész és a XX. századi magyar festészetr?l szóló alapm?vek szerz?je. Hivatásának tekinti a hazai fest?k m?veinek nemzetközi megismertetését; galériájának árverései a legnívósabb események közé tartoznak.

Kisbenedek Péter (41) Az Erste Bank Hungary vezérigazgatója 2000 óta. Egyebek között tet? alá hozta a Postabank megvásárlását is.

Király Júlia (49) Közgazdász, kandidátus. A Nemzetközi Bankárképz? Központ egyik alapítója, majd vezérigazgatója.

Kocsis Zoltán (53) Zongoram?vész, karmester; a Nemzeti Filharmonikus Zenekar f?zeneigazgatója. A magyar komolyzene nemzetközileg elismert képvisel?je.

Koltai Lajos (59) Operat?r, rendez?, egyetemi docens. Magyarország után Hollywoodban is.befutott. Tanít a Színház- és Filmm?vészeti Egyetem operat?ri szakán.

Konrád György (71) Író. Sokat tett azért, hogy külföldön, f?ként német nyelvterületén, jegyezzék a magyar irodalmat.

Kósa Lajos (41) Politikus, 1998 óta Debrecen polgármestere, a Fidesz egyik alapítója. Irányítása alatt Debrecen látványos fejl?désnek indult.

Kosáry Domokos (92) Történész, akadémikus, az MTA volt elnöke. A történettudomány alapvet? munkáit írta meg. Befolyásos tudós nemzetközi tekintéllyel.

Kovács Ákos (37) Zenész, énekes, költ?. A hazai popzene meghatározó személyisége. A Bonanza Banzai után sikeres szólókarriert futott be.

Kovács Gábor (48) Milliárdos és mecénás. Bankárként dolgozott itthon és külföldön. A Bankár Holding Rt. elnök-vezérigazgatója, a Sasad Rt. vezérigazgatója. Magánvagyonából hárommilliárd forintot ajánlott fel a modern magyar képz?m?vészet támogatására.

Kovács Katalin (28) Sportoló. Sikereit óriási akaraterejének és tiszteletre méltó fanatizmusának köszönheti. Minden id?k egyik legsikeresebb sportolója.

Kövér László (46) Jogász, politikus. Az alapítás óta a Fidesz legbels? körének tagja. A Fidesz egyik f? stratégájának és a párt „radikális hangjának” tartják.

Kozma Imre (65) Pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezet?je. A keletnémet menekülteknek 1989-ben nyújtott segítségét nemzetközileg külön is elismerték. Négy évtizede végez karitatív munkát.

Kuncze Gábor (55) Volt koalíciós miniszterelnök-helyettes, az SZDSZ elnöke.

Leisztinger Tamás (35) Az egykoron matematikusi babérokra tör? sakkozó Magyarország egyik leggazdagabb embere, vállalkozásai tulajdonosok a Hunguest Hotels és az Eravis szállodaláncokban is. Legújabb tervei alapján a dél-budai Lágymányosi- öbölben épít kulturális-szórakoztató városnegyedet, 35 milliárdos beruházással.

Lékó Péter (26) Sakkozó. Tizennégy évesen lett minden id?k legfiatalabb nagymestere. Ifjúsági világbajnok, olimpiai ezüstérmes. Húszéves kora óta a világ tíz legjobb sakkozója közé tartozik.

Magyar György (56) Ügyvéd; többek közt a móri áldozatok és a K&H Brókercég károsultjainak képvisel?je, a viszkis rabló véd?je.

Makovecz Imre (70) Építész. A magyar organikus építészet megújítója, konzervatív közéleti személyiség. A Magyar M?vészeti Akadémia elnöke. Stílusteremt? építész, jelent?s közéleti befolyással.

Markó Béla (54) Erdélyi magyar politikus, az RMDSZ elnöke. 2004-t?l a román kormány m?vel?dési, oktatási és az európai integrációs tevékenységeket felügyel? miniszterelnök-helyettese.

Márta István (53) Zeneszerz?, színész, rendez?. A kapolcsi fesztivál alapítója, az Új Színház igazgatója. Kitartásának, kapcsolatainak köszönhet?en a fesztivál 1989 óta minden évben vonzó kulturális esemény, és gazdaságilag is életképes.

Martonyi János (61) Ügyvéd, volt külügyminiszter. Minisztersége alatt haladtak el?re az európai uniós tárgyalások. 1994 óta a budapesti Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda társtulajdonosa.

Matolcsy György (50) Közgazdász, volt gazdasági miniszter. Számtalan könyve, tanulmánya jelent meg gazdaságfejlesztési kérdésekr?l. A Növekedéskutató Intézet igazgatója. A Széchenyi-terv kezdeményez?je.

Mészáros Tamás (59) Az állami tulajdon értékesítését végz? ÁPV Rt. elnöke, emellett a közgazdász- utánpótlást biztosító budapesti Corvinus Egyetem rektora.

Moldova György (69) Író; több mint hetven kötete jelent meg. Népszer?ségét friss hangvétel? városi történetekkel, a szocializmust ostorozó szatírákkal, kritikus hangvétel? szociográfiákkal alapozta meg.

Mosonyi György (54) A Mol Rt. vezérigazgatója. 1974 óta dolgozik az olajiparban. Fél évtizedig volt a Shell magyarországi – illetve egy ideig regionális – elnöke is. 1999 óta vezeti a Molt.

 Nagy Elek (53) A Vegyépszer Rt. tulajdonosa az Orbán- kormány sztrádaépítési programjának nagy nyertese volt, cége ugyanis több százmilliárd forintnyi állami megbízást kapott. Nagy Elek tulajdona emellett a budapesti F?taxi is.

Nagy Tímea (35) Sportoló, logopédus. A párbajt?rvívás kétszeres olimpiai bajnoka. Az élsport mellett három gyermek édesanyja, és két diplomát szerzett.

Nobilis Kristóf (43) Milliárdos vállalkozó, az ingatlanbefektetések mellett lakáshitelcéget m?ködtet, és az Index.hu tulajdonosa.

 Orbán Viktor (42) Volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

A magyar orvos Az EU-ban keresett orvosok közül az szerepel listánkon, aki itthon gyógyít.

Parragh László (43) Vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Saját holdingja m?ködtetése mellett több nagy részvénytársaság vezetésében is részt vesz.

A magyar pedagógus Az ? vállán nyugszik a nemzetközi szinten lesújtó oktatási helyzet megoldása. 

Polcz Alaine (83) Író, pszichológus, thanatológus. A haldoklók méltóságát véd? Magyar Hospice Alapítvány létrehozója. Ez a szervezet ingyen segít a haldokló betegeknek és családtagjaiknak.

Polgár Judit (27) Sakknagymester. Állandóan férfiakkal mérk?zik, erre el?tte hatvan évig nem akadt példa. A férfi világranglistán a nyolcadik, a n?it fölényesen vezeti.

Presser Gábor (55) Zenész, zeneszerz?. Szólólemezei mellett id?nként fellép vagy felvételt készít a régi LGT-tagokkal. A magyar könny?zene intézményesült alakja.

Schmidt Mária (52) Történész. A Terror Háza Múzeum, a XX. és XXI. Század Intézet f?igazgatója. A múlt századi diktatórikus államok és eszmék kutatója. Keményen állja (és vonzza) a baloldali rohamokat.

Solymosi Frigyes (74) Kémikus, egyetemi tanár. Nemzetközi tekintély? tudós és a konzervatív oldal egyik elismert személyisége.

Sólyom László (63) A Magyar Köztársaság elnöke.

Spéder Zoltán (42) Az OTP alelnöke és helyettes vezérigazgatója már egy évtizede. Pénzügyi szakon végzett, és 1996-ig a Pénzügykutató Rt.-nél dolgozott, ahol igazgató lett. Szakterülete a banki és vállalati pénzügyek. A kilencvenes évek elején a pénzügyminiszter tanácsadója volt.

Stumpf István (48) Politológus, az Orbán-kormány kancelláriaminisztere volt. 1982–88 között az ELTE Bibó István szakkollégium, 1991-t?l a Századvég Politikai Iskola alapító-igazgatója.

Surányi György (53) Bankár, egyetemi tanár. Korábban a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. Nemzetközileg elismert gazdasági szakember, hozzáértésére a Fidesz- és az MSZP-kormány is számított.

Szabó István (67) Filmrendez?, tanár, az Európai Filmakadémia alelnöke. Egyetlen Oscar-díjas nagyjátékfilmesünk, több nemzetközi koprodukció rendez?je, aki itthon maradt, mégis világhírre vitte.

Szabó Magda (88) Író. Két tucat regény, számos verses- és novelláskötet szerz?je, öt színdarabját játszották. Több generáció kedvenc szerz?je, az els? hazai n?i bestselleríró.

Szapáry György (67) A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a jegybank politikájának hiteles szakmai képvisel?je. Brüsszelben is szót emelt a magyar államháztartás „kreatív” könyvelési trükkjei ellen.

Székely Péter (64) A Transelektro tulajdonos-elnökeként húsz vállalkozásból álló cégcsoportot irányít. A külföldi energetikai beruházások mellett olyan f?városi ingatlanfejlesztésekbe fogott, mint az észak-pesti Duna-parton épül? Prestige Towers luxuslakónegyed.

Széles Gábor (60) Mérnök, vállalkozó. 1981-ben ? alapította a szocialista id?k legnagyobb magáncégét, a M?szertechnikát. Kés?bb a Videoton megszerzése jelentette a legnagyobb lépést. Megvette a Magyar Hírlapot, elindította az Echo TV-t, külön életmód csatornát is tervez.

Szepes Mária (97) Író. Ezoterikus könyveit az egypártrendszer alatt csak elvétve adták ki, de már akkor alapm? volt „A Vörös Oroszlán”.

Szörényi Levente (59) Zenész, zeneszerz?. Az immár klasszikusnak számító Illés együttes tagjaként az erdélyi közönség is megismerhette.

A magyar t?zoltó A legmegbecsültebb szakmát képviseli.

Vágó István (58) Tévés. A kvízkirály vegyészmérnök volt. A kereskedelmi tévék egyetlen nívós vetélked?jét vezeti – agymosás helyett némi agytorna.

A magyar vállalkozó Szívós munkával éri el a sikert és profitál uniós tagságunkból.

Várszegi Asztrik (60) Pap, pannonhalmi f?apát. A magyarországi keresztény egyház meghatározó személyisége, a keresztény–zsidó párbeszéd tekintélyes alakja.

Vityi Péter (40) A Microsoft magyarországi els? embere. 2001 óta felel?s a Microsoft Magyarország Kft. teljes üzleti tevékenységéért, az üzletágak munkájának összehangolásáért, a vállalati stratégia végrehajtásáért és a tervezetfejlesztésért.

Vizi E. Szilveszter (69) Tudós, agykutató. F?ként az agy, az immun- és idegrendszer kutatásával, valamint a neurokémiai ingerületátvitellel foglalkozik. 2002 óta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, korábban alelnöke.

Zoób Kati (46) Divattervez?. Film- és színházi jelmezeket készített, 1998-ban saját márkanévvel indított divatvonalat, amely nemzetközileg is sikeres.

25 ember, aki mozgatja Magyarországot

Bayer József (54) az Axel Springer Magyarország vezérigazgatója 1989, vagyis az alapítás óta vezeti a kiadót. T?sgyökeres sváb gazdacsaládból származik. Közgazdasági diplomát, egyetemi doktorátust és kandidátusi címet szerzett. Karrierjét a nyolcvanas években külföldi kiküldetésekkel alapozta meg. Médiatapasztalatait 1989-ig a Magyar Televízió kereskedelmi f?igazgatójaként gyarapitotta. A Corvinus Egyetemen oktat. Valóságos sajtóbirodalmat vezet: gazdasági napilap (Világgazdaság), 9 megyei napilap, Vasárnap Reggel, 12 magazin és további 13 lap (m?sorújságok, rejtvénymagazinok, hirdetési újságok). Lapjainak összpéldányszáma havonta 12,5 millió, több mint 40 millió olvasóval. Ett?l az ország egyik legbefolyásosabb médiamenedzsere.

Bihari Mihály (63) az Alkotmánybíróság elnöke 1999 óta tagja a testületnek. Jogi és szociológiai diplomája van. 1989- ben az ELTE Politológia Tanszékének vezet?je lett. 1988–89-ben részt vett az alkotmánymódosítás el?készítésében. Közben kizárták az MSZMP-b?l. Bár ezt hamar visszavonták, ? nem lépett be újra. Alapító tag volt az MDF-ben. Számos könyv és tanulmány szerz?je. Az Alkotmány bíróság rendszeresen felülbírálja a törvényhozást és a régi rendelkezéseket is.

Er?s János (43) a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnöke Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, és a rendszerváltás hajnalán az egyik legfiatalabb vezet? keresekedelmi bankár lett. Szoros szocialista kapcsolatai révén kulcspozícióba került. Szenvedélyes vadász. Az állami tulajdonú MFB elnöki széke minden egyes kormány számára stratégiai fontosságú.

Bokros Lajos (51) közgazdász, volt pénzügyminiszter A Magyar Nemzeti Bank ügyvezet?je (1989–91), majd a Budapest Bank vezére volt (1995-ig). A Horn-kormány második pénzügyminisztereként (1995–96) a róla elnevezett költségvetési reformcsomaggal hozzájárult az ország gazdasági stabilitásához. A megszorítások miatt nagyon népszer?tlenné vált. Miniszterségér?l lemondva a Világbank igazgatója lett. Horvátországban kormánytanácsadó volt. 2005-ben állami kitüntetést akartak adni neki, de ? visszautasította. A választások után esedékes új reformcsomag az általa kijelölt irányelvekre fog épülni – akár vele, akár nélküle.

Csányi Sándor (52) az OTP vezérigazgatója A Jászságból származik. Pénzügyi végzettség?, pályája a Pénzügyminisztériumban indult. Három évig a mez?gazdasági tárcánál volt osztályvezet? (1983–86). Vagyonának tekintélyes részét mez?gazdasági, élelmiszer-ipari és borászati érdekeltségek adják. 1992 óta az OTP elnök-vezérigazgatója; pár évig a Mol Rt. alelnöke. A Haszon által kérdezett befektetési szakért?k szerint több mint 350 milliárdos vagyon felett diszponál. Ennek jelent?s része OTP-részvényekb?l származik. Minden pártban akadnak szövetségesei. Megmutatta: nem csak külföldi tulajdonú vállalatok lehetnek naggyá itthon és a régióban. Szenvedélyes vadász. Kapcsolatrendszere olyan kiterjedt, hogy néha a törvényhozást is befolyásolja.

Farkas István (56) a PSZÁF elnöke Kinevezését a PSZÁF vezetésének EU-szinten is bírált átalakítása el?zte meg. A rendszerváltáskor adótörvények el?készítésével foglalkozott, majd a bankrendszer privatizációjának el?készítésével. Aktív szerepet vállalt befektetési bankok létrehozásában. Számos pénzügyi intézetet vezetett. Pozíciója révén a magyar pénzügyi élet egyik meghatározója.

Gyárfás Tamás (56) médiavállalkozó A Nap-kelte m?sor producere. Újságíróként kezdte a Népsportnál, majd alapítója volt a Sport Plusz lapnak. 1989-t?l a Nap TV elnöke. A közszolgálati Magyar Televízió (MTV) reggeli m?sorsávját tölti ki vezet? politikusokkal, aktuális témákkal. MTV-szerz?dését nemrég hosszabbították meg. A jól jövedelmez? m?sorral kivételes politikai kapcsolatrendszerre tett szert. Bizalmi viszonyt alakított ki a politikai és gazdasági elittel.

Gyurcsány Ferenc (44) miniszterelnök A KISZ-ben és utódjánál (Demisz) kezdte politikai karrierjét. 1990 után befektet?ként, üzletemberként sikeresen privatizált, végül az Altus Rt. vezérigazgatója volt. A korábbi szocialista miniszterelnök, Medgyessy Péter stratégiai f?tanácsadója volt, majd ifjúsági és sportminisztere (2003–2004). Komoly szerepet játszott a kormányzati munka alakításában. (Ezért a Haszon-listán már 2004 elején a legbefolyásosabbak közt szerepelt.) 2003-tól tagja az MSZP Országos Választmányának. 2004. szeptember vége óta a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Családi háttere és akaratereje révén sikeresen tölti be a baloldalon támadt politikai ?rt.

Járai Zsigmond (54) a Magyar Nemzeti Bank elnöke Közgazdász, az Orbán-kormány volt pénzügyminisztere (1998–2000). A rendszerváltásig helyettes pénzügyminiszterként az Állami Bankfelügyelet igazgatója volt, valamint a Budapesti Értékt?zsde egyik alapítója és elnöke (1996–98). A Magyar Hitel Bank vezérigazgatója, a Samuel Montagu Rt. ügyvezet?je volt. 2001 tavaszától az MNB elnöke. Dönt? szerepe van a kamatok alakulásában és a forint nemzetközi megítélésében.

Levendel Ádám (58) a Szonda Ipsos alapító elnöke A Gyógypedagógiai Tanárképz? F?iskolán és az ELTE-n szerzett szociológusi diplomát, majd a Michigani Egyetemen tanult. Az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont (kés?bbi nevén Magyar Közvélemény-kutató Intézet) alapító munkatársa, végül igazgatója. 1990-ben hozta létre a Szonda Ipsost, azóta ennek elnökvezérigazgatója. 1974 óta tanít, több könyve és számos publikációja jelent meg. Cége nem csak bemutatni, de befolyásolni is képes a közvéleményt.

Liszkay Gábor (49) a Magyar Nemzet f?szerkeszt?je, a Hír TV elnöke A Pallas Lapkiadó jogászaként került a sajtóvilágba, majd a kiadó vezérigazgatója lett. 2000 tavaszán nevezték ki az újjáalakított Magyar Nemzet élére, ennek kisebbségi tulajdonosa is volt. 2004 októbere óta a Hír Televízió Rt. igazgatóságának elnöke. A magyarországi jobboldal legjelent?sebb napilapja és az egyetlen hírtévé élén aktív részese a politikai véleményformálásnak.

Kóka János (33) gazdasági miniszter Az orvos végzettség? fiatalember a kilencvenes évek végén internetes cégek alapításában és irányításában vett részt, 1996-tól a kés?bb a Sulinet internetprogramot levezényl? Elender Rt. vezet?je és résztulajdonosa is. A céget aztán kétszer is értékesítik szakmai befektet?knek. Kóka az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke is volt, innen került 2004 szeptemberében a megüresedett miniszteri posztra. Fiatalságával, elszántságával és kitartó PR-munkával új életet lehel a kormányzásban fel?rl?dött SZDSZ-be, bár még nem tagja a pártnak.

Ómolnár Miklós (51) a Story és a Best f?szerkeszt?je Jogász, ám rock szakíróként indult. Kés?bb volt közszolgálati, majd kereskedelmi rádiós, de kisgazda politikus, parlamenti képvisel? is. Egy vetélked? révén lett a Magyar Rádió munkatársa. Kés?bb a holland érdekeltség? Story és Best magazinok f?szerkeszt?jévé nevezték ki. Öt év alatt 150 millió példányt adtak el a vezetése alatt álló bulvárlapokból. ? a min?ségi bulvár megteremt?je.

Orbán Viktor (42) politikus Volt miniszterelnök, a Fidesz – MPP elnöke és egyik alapítója.Másfél évtizede parlamenti képvisel?, mellesleg igazolt labdarúgó. 1987-ben az ELTE-n szerzett jogi diplomát. Irányításával a kezdetekben liberális Fidesz nemzeti elkötelezettség? néppárttá vált. 1956 után els?ként követelte nagy nyilvánosság el?tt a szovjet csapatok kivonulását. A magyar jobboldal kiemelked? alakja, a széthulló konzervatívok egyesít?je.

Dr. Pásztory Tamás (54) a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese Szervez?mérnöki és jogi diplomát szerzett. 1969-t?l a Magyar Posta Budapestvidéki Igazgatóságán dolgozott. Aktív részese volt a Posta utódvállalatai, ezen belül is a Matáv megalapításának, m?ködésük kialakításának. 1990-t?l a Matáv emberier?forrás-fejlesztési ágazatának igazgatója. 1996-tól helyettes vezérigazgatóként irányítja a Matáv, utóbb Magyar Telekom emberier?forrás- és jogi területét. Az egyik legnagyobb magyarországi cég szürke eminenciása.

Hernádi Zsolt (45) a Mol elnöke Közgazdászként végzett ipari tervez?-elemz? szakon, majd 1989-t?l a K&H Bankban dolgozott, ennek vezérigazgató-helyettese is volt. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója lett, ezt a posztot 2001-ig töltötte be. A Mol igazgatóságának tagja 1999 óta, egy évvel kés?bb az igazgatóság elnöke, 2001 közepe óta elnök-vezérigazgató. (Emellett a Panrusgáz igazgatósági tagja.) A több mint 200 milliárd forint éves nyereség? regio nális multi hatalma túlmutat a gazdasági életen is.

Polt Péter (50) legf?bb ügyész Az ELTE jogi karán végzett. A Fidesz volt országgy?lési képvisel?jelöltje. 2000-ben egykori tanárát, Györgyi Kálmánt váltotta a Legf?bb Ügyészség élén. Számos nemzetközi szervezetben vállal szerepet, így tagja az Európa Tanács Korrupcióval Foglalkozó Bizottságának és alapítója a Gyermekvédelmi Ombudsmanok Európai Hálózatának is. A kormányzati nyomással dacolva meg?rizte pozícióját az ügyészi szervezet élén.

Sólyom László (63) köztársasági elnök A jogi diploma megszerzése után az NDK-ban doktorált. A nyolcvanas évekt?l a személyiségi jogokkal foglalkozott; ? vezette be az adatvédelmi jogot Magyarországon. Környezetvéd? és más civil mozgalmak jogi tanácsadója. Az MDF egyik alapítója, részt vett az Ellenzéki Kerekasztal ülésein. A rendszerváltáskor alkotmánybíró lett. Bírótársai háromszor választották meg az Alkotmánybíróság elnökének. 2005 júniusától a Magyar Köztársaság elnöke. Eddigi nyilatkozatai és tevékenysége alapján határozott, önálló politikát valósít meg.

Straub Elek (61) a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója A Budapesti M?szaki Egyetemen végzett. A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese lett. 1990- ben az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója. A Matáv igazgatóságának 1995 óta tagja, 1996-tól pedig elnöke. Vezérigazgatónak 1995-ben nevezték ki. 2005 májusától a T-Mobile mobiltelefoncéget is magába olvasztó, meghatározó reklámpiaci súlyú Magyar Telekom els? embere.

Szilvásy György (47) kabinetf?nök Közgazdász és programozó matematikusi diplomát szerzett. A rendszerváltás el?tt kormány-f?tanácsadó volt. 1990–1995 között a Miniszterelnöki Hivatalban, majd a KörnyezetvédelmiMinisztériumban volt államtitkár, és a sporttárcánál, a kulturális, a belügyi tárcánál is. 1998 és 2000 között a Gyurcsány Ferenc érdekeltségeként számon tartott Altus és Perfekt Rt. vezet?jeként is dolgozott. A miniszterelnök kabinetf?nökeként ? irányítja az apparátust.

Töröcskei István (56) befektet?, médiavállalkozó A közgazdászdiploma megszerzése után, a rendszerváltás el?tt, a Magyar Nemzeti Bank budapesti és londoni irodáiban dolgozott. 1989–90-ben Magyar Hitelbank ügyvezet?je, 1992–94 között vezérigazgatója volt. Kés?bb saját befektetési céget gründolt, majd a Fidesz-kormány alatt az állami Magyar Exporthitel Biztosító elnöke. A kormányváltás után Nagy Elek (Vegyépszer-vezér) cégével közösen megvásárolta a Hír TV-t. Emellett résztulajdonosa a t?zsdei Pannonplast m?anyagipari cégnek, a Gödöll?i Tangazdaságnak és a Dörgicsei Pincészetnek is. A konzervatív oldal megbízható t?kése.

Vámosi Nagy Szabolcs (54) APEH-alelnök A jogi diploma mellett adótanácsadói és adószakért?i képesítéssel is rendelkezik. A F?városi és a Pest Megyei Illetékhivatalnál, valamint a Pénzügyminisztériumban dolgozott. Innen került 1987-ben az APEH-hez, ahol 1997 óta tölti be az elnökhelyettesi pozíciót. 2004-ben megbízott helyettes államtitkár. Adóügyekben megkerülhetetlen szakember. A gyorsan változó magyar adórendszer egyetlen biztos pontja – az elnökök cserél?dnek, ? marad.

Varga Mihály (40) a Fidesz – MPP gazdaságpolitikusa A közgazdasági egyetem elvégzése után el?ször Budapesten dolgozott, majd Szolnokon, a Vízügyi Tervez? Intézetnél. 1990-t?l parlamenti képvisel?, 1994-t?l a Fidesz alelnöke, 1995–96 közt frakcióvezet?-helyettese. Tagja az Költségvetési, Számvev?széki és Gazdasági Bizottságának. 1998–2000-ig politikai államtitkári posztot töltött be a Pénzügyminisztériumban, majd 2001-2002-ben pénzügyminiszter. A Karcagi Református Egyházközség presbitere. A magyar jobboldal mérvadó gazdasági szakembere.

Veres János (48) pénzügyminiszter Agrármérnök, a nyolcvanas években mez?gazdasági cégek vezet?je volt, 1990-t?l pedig vállalkozó. MSZMP-, majd MSZP-tag, 1994-tól parlamenti képvisel?. A Pénzügyminisztérium politikai államtitkára volt 2003–2004 között. A Gyurcsány-kormány megalakulásától kezdve a miniszterelnök kabinetf?nöke, 2006 tavasza óta pénzügyminiszter. A folyamatos eladósodás miatt sokat kritizált gazdaságpolitika végrehajtója.

Róbert Ákos (50) az RTL Klub helyettes vezérigazgatója A legnagyobb hazai kereskedelmi tévé els? számú magyar vezet?je. Tévés karrierjét a Magyar Televíziónál kezdte, ahol el?bb felvétel-, majd gyártásvezet?ként 12 évig dolgozott, kés?bb a filmgyártásba is belekóstolt. Az indulástól az RTL Klub oszlopos tagja, 1997-ben produkciós igazgató, 2001-t?l pedig vezérigazgató-helyettesként vezeti a csatornát. Kiterjedt kapcsolatai révén állandósult a befolyása, így a tévéadó szürke eminenciása.

A 25 hazai reménység

Antal Nimród (32) Filmrendez?; Los Angelesben (USA) született, 18 évesen települt Magyarországra. Kontroll c. filmjével, fekete humorú klipjeivel itthon és külföldön egyaránt elismerést szerzett.

Cseh László (19) Úszó bajnok, világ- és Európa-bajnok. Most éppen a rövidpályás EB-n gy?zött három számban.

Dorogházi Krisztina (33) A Mol-csoport számviteli és adóigazgatója meghatározó szerepet játszott abban, hogy a társaság regionális multinacionális céggé fejl?dött. Miskolcról indult els? generációs értelmiségi.

Gerlóczy Márton (25) Író, két er?teljes regényével (Igazolt hiányzás, Váróterem) alaposan meglepte az irodalmárokat és a közönséget. „Anyakönyvi kivonata volt az utolsó megszerzett papír, amellyel büszkélkedhet”, írja magáról.

Gusztos Péter (30) Politikus, az SZDSZ Új Generáció alapítója és volt elnöke. 18 éves kora óta az SZDSZ tagja. Héja Domonkos (30) Karmester, a fiatal magyar karmester- generáció egyik legtehetségesebb képvisel?je. ? alapította a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart.

Kovács Dávid (30) Politikus, tanár. A MIÉP-pel választási szövetségre lépett, a Fideszt?l jobbra álló Jobbik Magyarországért Mozgalom alapítója és elnöke.

Kovács Zoltán (34) A Kirowski Rt. interaktív ügynökség vezérigazgatója. Irányítása alatt a cég kisvállalkozásból t?keer?s középvállalat lett.

Krizsó Szilvia (35) Tévés. Banktisztvisel? volt, majd megnyerte az MTV riporterversenyét. Dolgozott a Duna Tv-nél, majd az MTV-ben hírm?sorokat készített, vezette az Aktuálist, kés?bb az Estét és a Szólás szabadságát. 2005-ben „Az Év m?sorvezet?je” lett.

Lakner Zoltán (30) A fiatal politológusnemzedék egyik legismertebb képvisel?je, a Vision Consulting f?munkatársa. Szerinte ebben a szakmában nagyon kell vigyázni, hogy az ember csak elemz? legyen, ne kívánja meg a „politikacsinálást”.

Molnár Ferenc „Caramel” (24) Énekes, zenész, egy kereskedelmi tévé tehetségkutató versenyén futott be. Szerzeményeivel korábban hiába járt a kiadókhoz, most viszont kapkodnak utána.

Oláh Ibolya (28) Énekes; autodidakta módon tanult gitározni, énekelni. Egy tévés versenyen futott be és vált országosan ismertté.

Ónodi Eszter (33) Színész, közönség- és m?vészfilmekben, valamint színpadon egyaránt gyakran szerepel. A fiatal színésznemzedék egyik legkedveltebb alakja.

Ökrös Attila (15) Heged?s, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába jár. A poznani Telemann Nemzetközi Heged?versenyen különdíjat kapott.

Pálfi György (32) Filmrendez?, a Hukkle cím? filmjével beutazta a világot. Második nagyjátékfilmjének forgatókönyve (Taxidermia) ugyan díjnyertes lett, de a hazai finanszírozás csak a külföldi támogatás nyomán érkezett meg.

Pásztory Dóra (21) Úszó, a sydney-i és az athéni paralimpián aranyérmet nyert; világ- és Európa-bajnok. Nemrég bejelentette visszavonulását. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szóviv?je.

Pataki Dániel (34) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke. El?tte az informatikai minisztérium helyettes államtitkára volt. Korábban is foglalkozott távközléssel, mint menedzser, tanácsadó és igazgató.

Rátai Dániel (20) Feltaláló. Hat díjat nyert a 21 éven aluli tudósok olimpiáján (Phoenix, USA) találmánya, a Leonar3Do. Ez térbeli (3D) megjelenítésre teszi alkalmassá a közönséges személyi számítógépet. Egyúttal az érint?képerny? háromdimenziós megfelel?je.

Rogán Antal (34) Politikus, a Fidesz alelnöke, országgy?lési képvisel?. A párt kampányf?nökeként irányítja a politikai küzdelmet.

Szalay-Berzeviczy Attila (34) A Budapesti Értékt?zsde elnöke sikeresen lobbizott a kormánynál a negyedik nyugdíjpillér érdekében. Nemrégiben mozgalmat indított a nyári olimpia magyarországi megrendezéséért.

Szíjjártó Péter (27) Politikus, a Fidesz alelnöke. A 2002-es választásokon a parlament legfiatalabb képvisel?je lett.

Talmácsi Gábor (24) Motorversenyz?, három világbajnoki futam gy?ztese, a 2005-ös vb-pontversenyben harmadik lett. Nemrég szerz?dött le a Honda Scot csapathoz, ennek els? számú motorosa lesz az új évben. Négy éves kora óta versenyez.

Török Gábor (34) Politológus, történész, a tévék egyik gyakori szakért? vendége. A Vision Consulting ügyvezet?je. Több könyvet és tankönyvet írt.

Újhelyi István (31) Politikus, az MSZP alelnöke, országgy?lési képvisel?. A FIB-ISZ (Fiatal Baloldal-Ifjú Szocialisták, azóta FIB) volt elnöke. Vahl Tamás (44) Az SAP ügyvezet?je, 2000 el?tt kereskedelmi igazgatója. Korábban is informatikai cégeknél volt menedzser.

A 25 legfontosabb külföldi

Ehud Amir Az Autóker Holding vezérigazgatója A 35 éves sztármenedzser vezette társaság Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejleszt?je. Nevéhez f?z?dik a Cézár-ház, a Kleopátra-ház, a Rómaikert és a Marina-part felépítése.

Christopher Condon A Financial Times budapesti tudósítója Egy-két cikkel képes megingatni vagy stabilizálni a forint árfolyamát.

Yehuda Elkana A Közép-európai Egyetem rektora Természettudományokkal, tudománytörténettel foglalkozó professzor. Az egyetlen külföldi rektor a hazai fels?oktatásban.

Lotfi Fárbod A Deutsche Bank Rt. elnök-vezérigazgatója Iráni származású, 42 éves, magyar állampolgár. A Budapesti Értékt?zsde ügyvezet? igazgatója volt, majd befektetési társaságok és multik vezet?je.

Thomas Faustmann Az Audi Hungaria Motor igazgatója Közel két éve él Magyarországon, 2004 áprilisáig ? volt a termelésért felel?s ügyvezet?. Személyében olyan ember került az ország második legnagyobb cégének élére, aki nagyra értékeli a hazai mérnökök kreativitását.

Ove Fredheim A Pannon GSM vezérigazgatója Hazánk második legnagyobb mobiltelefoncégét vezeti.

Dirk Gerkens Az RTL vezérigazgatója Kezdett?l fogva vezet? pozícióban irányítja a legnagyobb magyarországi médiavállalatot.

Marco Grandi Mc Cann Ericsson Az évi 150 milliárddal gazdálkodó magyar reklámpiac egyik meghatározó egyénisége.

Klaus Hartmann A Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató- helyettese, az ügyvezet? bizottság elnökhelyettese. A magyar vezetékes és mobil távközlésben meghatározó cég német tulajdonosának (Deutsche Telekom) képvisel?je.

John Hollows A K & H Bank vezérigazgatója A Kulcsár- botrány után érkezett angol topmenedzsernek sikerült visszaszereznie a megcsappant bizalmat, és sikerrel vezényelte le az újrapozicionálást.

Paul Kennedy Tesco A 12. legnagyobb magyarországi cég vezet?je, és egyik f? meghonosítója az angolok kérlelhetetlen menedzseri szemléletének.

Kazuhisa Toda Suzuki Rt. A legnagyobb magyarországi autógyár vezet?jeként munkaadója egy fél városnak és a beszállítók seregének. Már negyedszázada dolgozik a Suzukinál.

Mathias Kunsch A HVB Bank vezérigazgatója Rég óta van a magyar pénzpiacon, ? alapította a sok éven át rendkívül sikeres osztrák Creditanstalt budapesti leánybankját. A többi külföldi f?menedzserrel ellentétben kiválóan beszél magyarul.

Silvia Lepiarczyk Ringier Europe A Népszabadságot, a Blikket, a Nemzeti Sportot birtokló svájci Ringier lapcsoport európai helytartója. Rendkívül nagy a befolyása a magyar sajtópiacon is. Kelet-európai lapigazgató.

Lothar Matthäus Futball szövetségi kapitány Labdarúgó- válogatottunk német szövetségi kapitánya jelenleg a legismertebb Magyarországon dolgozó külföldi.

Frédéric Ollier A Chinoin és a Sanofi-Aventis Magyarország vezérigazgatója A francia tulajdonú Sanofi-Aventis csoport a világ harmadik legnagyobb gyógyszergyártója.

Megdet Rahimkulov Az Általános Értékforgalmi Bank elnök-vezérigazgatója Családi és offshore cégein keresztül 2005 októbere óta a bank egyedüli tulajdonosa. Az ÁÉB csaknem 100 milliárd forintos saját t?kével rendelkezik.

Rákosi L. Tamás A magyar média szürke eminenciása Belga állampolgárságú, els? cégét 21 évesen alapította. Az IKO Rt. az RTL Klub kereskedelmi televízió legnagyobb beszállítója (pl. Való Világ). Övé a Ráko óvszergyár és az Optiris Kft.

Rudolf Riedl Strabag Rt. Osztrák állampolgár. Amit a Vegyépszer jelentett az el?z? kormánynak, azt jelenti ez a cég a mostaninak.

Rudnay János A Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társaságának elnöke. Mint ilyen jelent?s lobbier?t képvisel.

Schöpflin György A Fidesz európai parlamenti képvisel?je. Brit állampolgár. A klasszikus européer.

Andreas Treichl Az Erste Bank vezérigazgatója. Csányi Sándor és az OTP f? konkurenciája az Erste. Mindkettejük regionális szerepre tör, és kihívónak tekintik egymást.

Stephen Varcoe Az RTL Klub kereskedelmi igazgatója 25 milliárd forintos bevétellel gazdálkodik.

Fausto Di Vora A budapesti Fausto’s étterem tulajdonosa. Az Ovaroban született olasz vendégl?s ismeri a siker receptjét. Tanulóévei alatt bebarangolta a világot, felfedezte és elsajátította a különböz? konyham?vészeti fogásokat. Tudását most nálunk kamatoztatja.

George Herbert Walker Az USA nagykövete 2003-ban adta át megbízólevelét. Az USA mindenkori nagykövetének jelent?s befolyása van Magyarországon.


Kiadványunk a DigitalStandon is elérhető!  

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
FrissítésHirdetés

Árfolyamok

EUR: 314.18CHF: 284.23USD: 282.18