Ön milyen főnök (lenne)? 2005/1

Írta: Haszon - 2007. március 13. kedd, 16:47

Mi a jó vezetés receptje? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy cég irányítójának? Megtanulható vagy születni kell rá? Olyan fejvadászokat és tanácsadókat kérdeztünk a sikerhez szükséges készségekr?l, képességekr?l, akik sok fels?vezet? kiválasztásában részt vettek.
Csak az a vezet? tartozik a sikeres menedzserek közé, aki vállalatával profitot termel mondja Bereczky Katalin fejvadász, a Neumann & Partners nemzetközi tanácsadó cég igazgatója ? Bármennyire jól motivál és épít csapatot valaki, ha a számok mínuszban vannak, elbukik.
- Ett?l függetlenül nem minden nyereséget hozó vezet? jó vezet?. Ismertem olyan vezet?t, akit a munkatársak nem tudtak elviselni, de a cég hozta az eredményeket, így a multinacionális központnál nem lehetett elérni, hogy elküldjék.
A sikerrel kecsegtet? tulajdonságok sokszín?ségét hangsúlyozza Fröhlich Péter, a P&Bert Management Consulting Group fejvadászcég ügyvezet? igazgatója, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének alelnöke:
- A vezetés lehet?ségeinek száma végtelen, és csak az adott helyzetb?l t?nik ki, hogy melyik módszer a célravezet?.
Lovas Zsuzsa vezet?i tanácsadó, számos konfliktuskezelésr?l szóló könyv szerz?je szerint a jó vezet?ben er?s a dominancia, az uralkodás igénye, a versenyzési hajlam és a teljesítményorientáltság. Ha mindebb?l túl sok van, akkor könnyen a rossz vezet?vé válik az illet?.
Venni a jeleket
Bereczky Katalin szerint el?fordulhat, hogy az érzéketlen, diktátor típusú vezet? nyer? a cég életében. Például válságos helyzetben, leépítés esetén, cégeladás el?tt vagy után, amikor percek alatt kell érzelemmentesen, lelkiismeret-furdalás nélkül dönteni.
A fejvadász a következ? képességeket tartja fontosnak a cégvezet?k mindennapjaiban:
  • stratégiai gondolkodás,
  • víziók
  • taktikai érzék
  • az új iránti fogékonyság
  • jó küls? és bels? kommunikáció.
A befelé zajló kommunikációval tekintélyt alakít ki maga körül, elhiteti a dolgozókkal, hogy jó irányba halad a cég élete, eléri, hogy mindenki ?behunyt szemmel? menjen utána. A cégvezetéshez rugalmasság is szükségeltetik, ám multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai esetén korlátok között mozog a vezet?.
A kommunikáció fontosságát hangsúlyozza Lovas Zsuzsa is: nem csupán a jó kifejez?készség tartozik ide, hanem a vezet? felé irányuló kommunikáció megértése is. Apró jelekb?l kell érzékelnie a csoport viselkedésének változását, érzékenység szükséges a napi munkában. Például fel kell rá figyelnie, ha keveset beszélnek egymással a munkatársak, ha viharel?tti csend alakul ki, vagy ha légüres lett körülötte a tér.
Érzelmi intelligencia
Fontos az érzelmi intelligencia. A vezet? emberekkel dolgozik, irányítja ?ket, e nélkül nem tudja a beosztottakat maga mellé állítani és motiválni sem képes ?ket. Az együttm?ködés, az irányítás emellett számos konfliktust teremthet a napi munkában, ezeket a jó vezet? kezelni tudja.
? Ez nem azt jelenti, hogy elkerüli, hanem azt, hogy kontrollálja az ütközéseket, és a lehet? legjobb megoldást hozza ki bel?lük. Nem bajnak és veszélynek éli meg a konfliktust, hanem a csapatmunka szerves részének, mely konstruktív lehet?ségeket rejt, és a vállalat profitál bel?le ? véli Lovas Zsuzsa.
A jó vezet? kiszúrja a konfliktusok forrását a szervezetben, diplomáciai érzékkel kezeli az esetleges személyi ellentéteket, kisz?ri azokat, akik nem a cég érdekét szolgálják.
Motiváló-készség
A nézeteltérések kezelése mellett kulcsfontosságú a profitot termel? kollégák motiválása is. A jó vezet? értelmet ad a mindennapi munkának, a beosztottak nem robotolásnak érzik ténykedésüket.
Lovas Zsuzsa szerint nem lelkesít? beszédeket kell tartani, hanem a munkatársakat érdekeltté kell tenni a cég sikerében: önállóságot adni, bevonni ?ket a döntésekben. Ez, bár sokszor munkaigényesebbnek t?nik, hosszú távon megtérül? befektetés. A vezetés id?igényes, folyamatos elfoglaltságot jelent? feladatkör. Csak azok vállalkozzanak rá, akik hisznek az emberekben, az együttm?ködésben, a csapatmunka eredményességében. Bel?lük lesznek a sikeres vezet?k, akik mind a tulajdonosok, mind beosztottjaik elismerését kivívják.
A vezet?k gyakori hibái között emlegetik, hogy sokan gyengébbnek tartott középvezet?kkel bástyázzák körül magukat: A jó vezet? önmagánál bizonyos területeken okosabb emberekkel veszi körül magát, akiket jó érzékkel irányít. Kihozza bel?lük a maximumot, el?relendítve ezáltal is a céget ?mondja Bereczky Katalin.
Mindazonáltal a vezet?nek a munkatársak ösztönzése mellett önmagát is motiválnia kell, ami magasabb vezet?i szinteken nem pénz kérdése. ? Az ideális vezet? szakmailag felkészült és tapasztalt, de a cégirányításhoz er?s bels? motiváció szükséges, a pénz bizonyos szint felett már nem els?dleges hajtóer?. Multinacionális cégvezet?k állásváltoztatásában például a pénznek kisebb szerepe van. A lélektani motiváció, a tulajdonossá válás lehet?sége mindenképpen er?sebb hajtóer? ? vélekedik Fröhlich Péter.
Kemény empátia
Fröhlich Péter a szakirodalomban ?kemény empátiaként? emlegetett képességet is a siker kulcsának tartja: A kifejezés azt jelenti, hogy a vezet? azt nyújtja az alkalmazottainak, amire szükségük van, és nem azt, amire vágynak. A jó munkafeltételek megteremtése mellett olyan mércét állít a kollégák elé, amelynek teljesítése nem könny?, viszont kihívást és szakmai el?relépést jelent a megoldás. Humánus, megért? a munkatársakkal, de ügyel arra, hogy senkit se engedjen magához túl közel. Az a tapasztalat, hogy az alkalmazottak jobban törik magukat, ha a f?nök tartja a távolságot, tartózkodó.
Mindig jó id?ben
A fejvadász szerint a felgyorsult világban nagyon fontos az id?zítés. A sikeres vezet? ismérve, hogy jó id?ben hozza meg a döntést. Egy hasonlattal élve: nem a nagy hal eszi meg a kis halat, hanem a gyorsabb a lassabbat ? és nem mindegy, mikor.
Lényeges a szavakkal nehezen leírható, de a fejvadászok számára érezhet? cégkultúra megalkotása vagy multinacionális cég magyarországi vezetése esetén a nemzetközi cégkultúrához való illeszkedés és ennek továbbadását és képviselete is. A vezet?nek ebben nagy a felel?ssége, ugyanis személyisége alapvet?en befolyásolja a cég közképét, eredményeit, rányomja a bélyegét a mindennapokra.
Nem mindenki jó vezet?
Végül a két fejvadász eloszlatta azt a közhiedelmet, hogy kell? akarattal és tanulással bárkib?l lehet jó f?nök. Bereczky Katalin szerint vezet?nek születik az ember, már a fiatalkori viselkedésen látszik, ki lehet alkalmas irányításra: például aki társaságban viszi a szót, aki csoportmunkában, csapatjátékban irányít. Ám ahhoz, hogy jó vezet? legyen az ember, sokat kell tanulni, folyamatosan képeznie kell magát.
Példák jó f?nökökre
A két fejvadászt arra kértük, említsenek olyan cégvezet?ket, akiket jó vezet?nek tartanak:
Bereczky Katalin elmondta, Deák Ferencnek, a Henkel Magyarország igazgatójának kell? érzelmi intelligenciája van, gazdasági területr?l jutott a magyarországi leányvállalat vezet?i pozíciójába (ld. ?Tudják, milyen a jó vezet?? c. cikkünket). A számok embere, de nem veszik el a részletekben, átlátja a folyamatokat, a darabokból mindig látja az egészet: a terméket, az imázst, a céget.
Szintén jó vezet?nek tartja Branislav Knezevicet, a McDonald?s Magyarország egykori vezet?jét, jelenleg a cég európai operációs igazgatóját. ? hatezer f?s céget tudott felrázni, veszteségesb?l kimagaslóan nyereségessé tenni. Emellett elnyerték a ?Legjobb munkahely? kitüntet? címet, ami azt jelenti, hogy a munkatársak jól érzik magukat a vállalatnál. Az embereket kiválóan tudta egészen sajátos stílusával motiválni. K?kemény volt, amikor a számonkérésr?l volt szó, de beállt az olajsüt? mellé is, ha segíteni kellett a kollégáknak.
Fröhlich Péter Pál Pétert, az IBM Magyarország ügyvezet?jét említette: Nyitottságot hozott, er?s inspirációs képessége van, er?sítette a csapatjátékot, ami egy nemzetközi cég mindennapos kommunikációjában fontos tényez?.
Szintén jó vezet?nek tartja Mohácsi Pétert, ugyanennek a vállalatnak a váci gyárigazgatóját. Neki a kemény empátia az egyik er?ssége. Keményen számon kér, de mindezt úgy teszi, hogy az ember érzi a bizalmat és a korrektséget.

Kiadványunk a DigitalStandon is elérhető!  

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
FrissítésHirdetés

Árfolyamok

EUR: 314.15CHF: 283.72USD: 280.97