2006. NOVEMBER 13-ÁN Bevallás: havi bevallás benyújtása, ideértve az ekhót és az üzemben tartási díjat is.

Befizetés: az előző havi kifi zetésekből a munkáltató által levont jövedelemadó-előleg, a kifi zető által levont jövedelemadó és jövedelemadó-előleg. Emellett be kell fizetni a kifizető által levont osztalékadót, külföldi személytől levont adót, termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót és a levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot.

Egyéb befizetés: a munkáltató és a kifi zető társadalombiztosítási járuléka és a társas vállalkozás baleseti járuléka. Egészségügyi hozzájárulást is kell fi zetni, egyrészt a kifi zetőt, valamint a magánszemélyt terhelő, a kifi zető által megállapított, levont százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulását, az egyéni vállalkozó százalékos egészségügyi hozzájárulását, valamint a munkáltató és a kifi zető tételes, illetve százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulását. Ugyanígy ez a határideje a nem biztosított belföldi személy egészségbiztosítási járulékának, az ekhónak, valamint a munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járuléknak.

15-ÉN Bevallás: havonta beszedett idegenforgalmi adó. Adatszolgáltatás: a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolások kiadásáról. Befi zetés: beszedett idegenforgalmi adó.

20-ÁN Bevallás: jövedéki adó, havi általános forgalmi adó, valamint az előző havi adófi zetési kötelezettség és a visszaigénylési jogosultság különbözeteként megállapított nettó energiaadó.

Bevallás és befizetés: játékadó, engedély alapján gyakoribb költségvetési támogatás különbözete. Befi zetés: általános forgalmi adó, jövedéki adó nettó összegének és előlegének különbözete, havonta fi zetők társasági adó előlege, környezetvédelmi termékdíj, energiaadó, fogyasztói árkiegészítés, az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás.

28-ÁN Befi zetés: környezetvédelmi termékdíjelőleg, jövedékiadó- előleg.

2006. DECEMBER 20-ÁN Bevallás: havi általános forgalmi adó, játékadó, jövedéki adó, az előző havi adófi zetési kötelezettség és a visszaigénylési jogosultság különbözeteként megállapított nettó energiaadó, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója előlegének kiegészítéséről az adóévi várható adó összegének megfelelően, a társasági adó feltöltési kötelezettségről, az eva adóalanyiságot választó adózó bejelentése: a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az eva rendelkezései szerint teljesíti, a bejelentését december 20-áig visszavonhatja.

Befi zetés: a havonta és a negyedévenként fi zetők társasági adóelőlege, áfa, jövedéki adó nettó összegének és előlegének különbözete, környezetvédelmi termékdíj, játékadó, energiaadó, adóelőleg- feltöltési kötelezettség a a vállalkozók helyi kommunális és iparűzési adója várható szintjére, fogyasztói árkiegészítés, az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás, engedély alapján gyakoribb támogatás különbözete, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója előlegének kiegészítése az adóévi várható adó összegére.Árfolyamok

EUR: 308.25CHF: 289.24USD: 290.17
 
Karácsony Zoltán: Karrier tippek

Havi félmilliós fizetés vár facility managerként

Az elkövetkező két évben több mint 300 ezer négyzetméter új irodaépület jelenik meg a piacon Budapesten – derül ki a 2016-os Ingatlan Évkönyv című kiadványból. A fejlesztések felpörögtek, az új irodaházakhoz pedig az üzemeltetésben jártas szakemberek kellenek, akiket a nemzetközi szaknyelvben facility managernek hívnak. Kik is ők valójában? Hol tanulhatják ki a szakmát? Mekkora fizetéssel számolhatnak itthon és külföldön. Hamarosan indul egy képzés, amit az osztrák munkaerőpiacon is elfogadnak....
Tovább...